Thursday, December 15, 2011

Bahaya Menuduh Kafir

Bahaya Menuduh Kafir
HHRS 2.0 - Menuduh adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Orang yang dituduh akan terluka hatinya, apatah lagi tuduhan yang ditujukan kepada dirinya tidak disertai dengan bukti-bukti yang benar.

Tentu dia akan merasa sangat dizalimi. Tuduhan seperti ini biasanya akan menimbulkan kesan-kesan negatif, seperti jalinan persaudaraan yang tidak harmoni, penceraian dalam rumah tangga, hilangnya kepercayaan dan harga diri, hilangnya pekerjaan dan jawatan dan sebagainya. Namun kesan yang paling berbahaya adalah kerosakan akidah bagi pelakunya.

Oleh sebab itu, Islam telah memberi amaran kepada umatnya supaya tidak melakukan sebarang tuduhan kepada saudara seagamanya. Peringatan ini boleh dilihat dari beratnya hukuman atas seorang yang menuduh suatu perbuatan keji terhadap sesama saudaranya sendiri. Seperti menuduh melakukan perbuatan zina (qadzaf) sedangkan dia tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, maka hukuman bagi orang yang menuduh itu adalah didera sebanyak 80 kali sebat. (Surah An-Nur :4-5).
KLIK UNTUK TABUNG BLOG INI
Demikian pula menuduh kafir tanpa keterangan yang boleh dipercayai adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tuduhan inilah yang menimbulkan kesan yang berbahaya tadi, iaitu rosaknya akidah.

Berdasarkan kaedah asas Islam dalam perkara akidah disebutkan, bahawa tidak dibolehkan mengkafirkan seseorang dari golongan ahli kiblat, kecuali dengan bukti yang jelas dan tepat. Sebab pada dasarnya, sosok seorang muslim adalah iman, maka mengkafirkan seorang muslim dengan tanpa alasan yang kuat adalah perbuatan yang dilarang. Sekiranya tuduhan tersebut tidak benar, maka sebaliknya orang yang menuduh itu adalah kafir. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya larangan melakukan perbuatan menuduh dan saling melemparkan tuduhan kafir tanpa dalil. (Lihat: Dr Wahbah Zuhaili, Akhlakul Muslim: 'Alaqatuhu bin Nafsi wal Kaun, Darul Fikr al-Mu'asir, Beirut Lubnan, h. 298).

Pendapat di atas berdasarkan kepada dalil Al-Quran surah al-Rum ayat 44, Allah SWT. berfirman, "Siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekufurannya itu dan sesiapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan)."

Dalam menafsirkan ayat di atas, Prof Dr Wahbah Zuhaili menjelaskan, bahawa sang penuduh (tanpa bukti yang sah) itu adalah kafir, iaitu entah dia itu fasik kerana menutup kebenaran atau dia benar-benar kafir (kafir mutlak). Sedangkan kufur mutlak, maknanya lebih luas dari fasik. Allah berfirman: "Barang siapa yang kafir setelah datang keterangan-keterangan yang jelas, maka mereka itulah orang-orang yang fasik". (Surah al-Nuur: 55).

Sedangkan, Nabi SAW telah menegaskan, bahawa orang yang menyifatkan saudara muslimnya dengan sifat kekufuran, maka hal itu adalah dosa. Bahkan tuduhan itu berbalik kepada dirinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar RA., Bahawasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kata-kata kafir, atau berkata: wahai musuh Allah, sedangkan tidak demikian halnya, maka tuduhan dan kata-kata itu kembali dan berlaku kepada dirinya." (HR Bukhari dan Muslim)

Keterangan nas Al-Quran dan Hadis di atas hendaklah menjadi perhatian dan peringatan bagi setiap muslim supaya lebih berhati-hati dan waspada untuk tidak mudah atau tergesa-gesa melemparkan sebuah tuduhan. Apalagi menuduh kafir terhadap sesama saudara muslim sendiri dengan tanpa bukti atau maklumat yang sah. Sebab, tuduhan tersebut hanya akan membawa akibat yang membahayakan terhadap banyak pihak, terutama pelakunya sendiri. Di mana kemurnian akidahnya boleh rosak, gara-gara menuduh kafir terhadap saudaranya tanpa bukti dan kebenaran yang jelas dan nyata. Wallahu 'Alam bi Shawab. Diterjemah dari fiqhislam

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template