Tuesday, August 16, 2011

Semasa era kejayaan kerajaan Islam tidak pernah mengalami krisis ekonomiIndah, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kandungan dan tujuan dari sistem ekonomi Islam. Sekitar 15 abad yang lalu, dari sebuah masyarakat yang belum tersentuh segala jenis teknologi, di bawah kepemimpinan, manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW, telah dicontohi banyak implementasi kegiatan, transaksi dan akad ekonomi yang sangat berwawasan dan antisipatif terhadap segala permasalahan yang timbul di kemudian hari. Hingga dalam masa yang singkat, membentuk ekonomi bandar Madinah yang adil dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, baik muslim mahupun non muslim.

Produk-produk Ekonomi Islam sentiasa memihak kepada nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi produktiviti pada sektor riil, memperdayakan sumber unggul pada pelaburan yang halal, menumpukan kepada pemerataan kesejahteraan sekaligus pertumbuhan, serta meletakkan manusia sebagai sumber insani pada harkat dan martabat yang tinggi. Pada hakikatnya semua aktiviti ekonomi dibenarkan dalam Islam, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Adanya pelbagai larangan bertujuan untuk melindungi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Dilarangnya tindakan riba, spekulasi, zat-zat yang diharamkan, penimbunan barang, manipulasi permintaan / tawaran, ketidakjelasan spesifikasi, pemusnahan terhadap alam sekitar serta larangan terhadap adanya kezaliman dan maksiat dalam kegiatan ekonomi, semua itu demi kebaikan manusia dan semesta alam sebagai kemudahan penyokongnya. Secara universal, adanya sekatan-sekatan tersebut mendorong kegiatan ekonomi yang bermoral dan beretika sekaligus membina tamadun manusia menuju aras tertinggi dari semua jenis makhluk Tuhan yang lain.

Dalam masa kejayaan kerajaan Islam tidak pernah mengalami krisis ekonomi yang bererti, tidak ditemui jurang sosial ekonomi yang vulgar, malah pada masa kejayaan khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H), para petugas zakat begitu sukar dalam mencari rakyatnya yang miskin, sampai akhirnya diperuntukkan ke luar daerah.

Hal yang sangat berbeza berlaku selepas sistem ekonomi dikuasai dunia barat yang menganut kapitalisme, krisis demi krisis terus berulang. Sepanjang abad ke-20, telah berlaku lebih dari 20 krisis ekonomi, yang kesemuanya merupakan krisis kewangan (Roy & Davies, 1996). Dua krisis terakhir terjadi pada tahun 1997 dan 2008 yang ertinya pengulangan krisis ekonomi menjadi semakin cepat.

Pelbagai transaksi dan akad di dunia perniagaan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Madinah di bawah keteladanan dan petunjuk Rasulullah SAW, hingga kini masih sangat relevan setelah mengalami inovasi dan penyesuaian dengan perkembangan zaman, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip syariah tentunya. Semua produk ekonomi Islam akan bersinergi membentuk bangunan ekonomi yang multi dimensi, lahir batin, jasmani rohani dan dunia akhirat.

Produk-produk perbankan dan kewangan seperti insurans (takaful), pegadaian (rahn), pasar modal syariah yang berpusat jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil akan membuat agregat kegiatan ekonomi makro dan mikro berbentuk bangunan ekonomi riil yang tangguh dan tahan krisis, sebagaimana dibuktikan dalam krisis ekonomi 1998 lalu. Dimana Bank Muamalat dan 79 BPR syariah, tidak mengalami negative spread kerana tidak melaksanakan perhitungan berasaskan bunga, dan tidak termasuk bank yang diberi dana BLBI, sebagaimana dilakukan sebahagian besar perbankan konvensional saat itu.

Sijil kewangan, instrumen kewangan yang saat ini sedang menjadi sasaran investor, yang memerlukan adanya underlying asset, sangat cerdas menekan penyimpangan peruntukan dana projek. Sijil kewangan untuk projek-projek tempatan / kerajaan juga boleh meningkatkan peranan serta masyarakat untuk turut aktif membiayai pembangunan dan turut mempunyai projek tersebut, hal itu sangat berkesan mengurangkan hutang luar negara dan kebergantungan dengan asing. Hasil survey dari Islamic Finance Service Malaysia (ISFM), pasaran bon syariah dunia tahun 2005 mengalami pertumbuhan hingga 300%. Hasil lelong Sijil kewangan dalam negeri sejak 2009 lalu, penerbitan Sijil kewangan global yang dilakukan kerajaan selalu mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed).

Demikian pula pada sektor riil, trend perniagaan yang merujuk kepada prinsip syariah mulai menggeliat di hotel, salon, hospital, Multi Level Marketing, pasar tradisional syariah dll yang menjanjikan ketenangan dan keselesaan, tidak dari bahan / cara yang diharamkan dan hal-hal yang berbau maksiat (pelacuran, pornografi, alkohol dll).

Instrumen ekonomi yang berdimensi sosial juga menjadi tiang penting sebagaimana aktiviti perniagaan, kedua-duanya diberi perhatian khusus oleh Islam. Wakaf telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit di beberapa negara Islam. Universiti al-Azhar Cairo, hospital, pendidikan dan pemberdayaan tenaga pendidik serta biasiswa bagi para pelajar dibiayai dari hasil wakaf.

Zakat sebagai instrument wajib dalam ekonomi Islam mempunyai implikasi sebagai penjaga upah minimum pekerja pada peringkat pengedaran zakat, sebagai perisai terakhir bagi ekonomi supaya tidak mengalami stagnasi / under consumption pada keadaan krisis, menekan penimbunan harta, memaksa perputaran harta, menekan jumlah permasalahan sosial: jenayah, pelacuran, gelandangan, pengemis dll, dan sebagai penjaga aqidah.

Kini setelah lebih kurang 1500 tahun kemudian, pengamal ekonomi Barat, CEO UK Trade & Investment, Sir Andrew cahn (2009), memberikan kesaksiannya dengan lugas, bahawa meskipun ekonomi syariah tidak berasal dari barat, tapi kewangan syariah telah mencari tempatnya di barat. "Tidak ada sektor yang kebal terhadap krisis kewangan global, namun kewangan syariah telah menunjukkan daya tahan luar biasa, "kata cahn. Sebuah keindahan yang tidak luntur dimakan usia dan zaman.
Diterjemah dari fiqhislam

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template