Sunday, July 10, 2011

Tiga hakim, hanya seorang yang masuk syurga. Yang lain neraka jahanam!

Tiga Hakim, Hanya Satu yang Masuk Surga

Sikap dan perilaku hakim selalu diserlahkan, baik pada masa lalu maupun masa sekarang ini. Kerana, selain memiliki kuasa dan kuasa yang besar, hakim juga acap kali menghadapi godaan yang juga luar biasa besar, terutama godaan harta dan kekayaan dunia.

Menarik diteliti, hadis yang sangat popular yang dieiwayatkan oleh para pengarang kitab Sunan bahawa para hakim itu hanya tiga orang. Satu orang di syurga dan dua yang lain di neraka. Seorang yang di syurga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, lalu menetapkan hukum dengan kebenaran itu. Ia di syurga. Seorang lagi, hakim yang mengetahui kebenaran, tapi culas. Ia tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran. Ia di neraka. Yang satu lagi, hakim yang bodoh, tidak tahu kebenaran, dan menetapkan undang-undang atas dasar hawa nafsu. Ia juga di neraka. (HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Jadi, hakim yang benar dan jujur-berdasarkan hadis di atas-hanya satu pertiga, sedangkan dua pertiga selebihnya adalah hakim-hakim yang korup dan culas. Hadis ini, menurut pakar hadis, al-Munawi, merupakan teguran dan peringatan bagi para hakim agar mereka menjaga kejujuran dan integriti yang tinggi. Hadis ini, banyak al-Munawi, berbicara pada tataran realiti (bi Hasb al-wujud) dan bukan berdasarkan idealitas-formal (la bi Hasb al-hukm).

Dalam Al-Quran, para penguasa dan semua pegawai penguatkuasa undang-undang, termasuk para hakim, dipaut untuk memiliki dua sifat dasar, iaitu adil dan amanah. Tanpa dua sifat ini, para pegawai penguatkuasa undang-undang sukar tidak terjebak pada kejahatan dan amalan mafia undang-undang. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (Surah al-Nisa '[4]: 58).

Ayat ini, menurut ulama besar dunia, Yusuf al-Qaradhawi, sangat penting dan secara khusus ditujukan kepada para penguasa. Adil dalam ayat ini bererti memahami kebenaran (hukum-hukum Allah) dan menetapkan perkara atas dasar kebenaran itu dengan jujur, adil, dan tanpa pandang bulu sesuai prinsip equal before the law. Sedangkan amanat bermakna, antara lain, bertanggung jawab, memegang teguh sumpah jawatan, profesional, dan menjunjung tinggi kemuliaan hakim dan institusi kehakiman.

Menurut Umar Ibnu Abdul Aziz, khalifah yang dikenal sangat adil, integriti para penguatkuasa undang-undang itu sangat ditentukan oleh kompetensi intelektual, moral, dan spiritual mereka dalam 5 hal. Apabila satu saja tak terpenuhi daripada lima kompetensi itu, demikian Abdul Aziz, para penguatkuasa undang-undang itu tidak akan selamat dari aib atau keburukan.

Kelima kompetensi itu, secara berturut-turut dikemukakan seperti berikut ini. Pertama, fahiman, yakni memahami dengan baik soal undang-undang. Kedua, Haliman, mempunyai hati nurani dan sifat santun. Ketiga, `afifan, memelihara diri dari dosa-dosa dan kejahatan. Keempat, shaliban, sikap tegas memegang prinsip. Kelima, `aliman saulan` an al-`ilm, mempunyai ilmu dan wawasan yang luas dan banyak berbincang. Hanya melalui penguatkuasa undang-undang dengan moral dan integriti yang tinggi, undang-undang dan keadilan boleh ditegakkan di negeri ini. Lainnya tidak. Wallahu a `lam. (diterjemah dari fiqhislam)

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template