Monday, June 27, 2011

Saat-saat Rasulullah Tertawa dan MenangisFiqhislam - "Ana Basyarum mistlukum" potongan ayat ini menggambarkan bahawa Nabi Muhammad seperti manusia pada umumnya. Memiliki perasaan dan keperluan yang sama, baik psikis maupun biologi. Hanya bezanya, Nabi mendapat wahyu (al-Quran), sedangkan manusia tidak.

Nabi Muhammad, Rasulullah dalam hidupnya juga pernah mengalami sedih, bahagia, tertawa, dan bahkan menangis. Sedih ketika ditinggal isteri tercintanya, Khadijah. Tertawa ketika mendengar soalan lucu isteri sahabat Nabi, Rifa'ah. Itulah pernik kehidupan Rasulullah, sama seperti orang manusia lain.

Ini beberapa kejadian yang membuat Rasulullah boleh tertawa dan menangis.

Suatu hari, Umar meminta izin untuk masuk ke bilik Rasulullah. Kebetulan, waktu itu ada beberapa orang wanita Quraisy yang sedang berbicara dengan Rasulullah dengan nada yang cukup keras dan mengajukan banyak soalan. Tahu Umar datang, mereka pun langsung lari ke balik tabir.

Lalu Rasulullah pun tertawa sambil menyuruh Umar masuk. Melihat Rasulullah tertawa, Umar berkata, "Semoga Allah membuatmu tetap dalam keadaan senang dan gembira, wahai Rasulullah!" Rasulullah pun menjawab, "Aku merasa hairan dengan ulah wanita-wanita yang berada di sampingku tadi. Begitu mendengar suaramu, mereka bergegas menuju balik tabir.

Umar berkata kepada wanita-wanta tersebut, "Apakah kamu segan kepadaku, sementara kamu tidak segan kepada Rasulullah?" Mereka menjawab, "Ya, lantaran kamu lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah."

Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya. Tidak akan pernah syaitan menemuimu di suatu jalan yang kamu lalui, kecuali pasti mencari jalan lain, selain jalan yang anda lalui. "(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tidak sekali itu saja Rasulullah tertawa. Beliau juga pernah tertawa saat ada seorang sahabat yang salah faham dalam menterjemahkan waktu puasa. Tepatnya, ketika turun ayat, "... sehingga jelas bagi kamu (perbezaan) antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar." (QSAl-Baqarah. ayat 187).

Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah. Sungguh saya meletakkan benang berwarna putih dan benang berwarna hitam di bawah bantalku supaya aku dapat mengenali antara waktu malam dan waktu siang. "

Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Bantalmu itu sangat lebar. Sesungguhnya yang dimaksudkan adalah hitamnya (gelapnya) malam dan putihnya (terangnya) siang pada fajar ". (Shahih Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, "Adi bin Hatim menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau pun tertawa mendengarnya."

Dalam kejadian lain, ketika isteri Rifa'ah mengadu kepada Rasulullah, beliau pun tertawa. Ceritanya, isteri Rifa'ah telah dicerai (Talak bain) oleh Rifa'ah. Lantas ia berkahwin lagi dengan Abdul Rahman bin Az-Zubair, namun mempunyai penyakit lemah syahwat.

Nah, datang kepada Rasulullah untuk mengadukan hal itu. Beliau pun hanya tersenyum sambil berkata, "Jadi, kamu ingin kembali semula kepada Rifa'ah? Itu tidak boleh, sebelum kamu meneguk madu Abdul Rahman dan ia meneguk madumu. "

Selain tertawa, Rasulullah juga banyak menangis. Rasulullah pernah menangis semasa mendengar bacaan al-Quran. Ketika itu, beliau menyuruh sahabatnya, Ibnu Mas'ud untuk membaca al-Quran dan Rasulullah mendengarkannya. Karena saking khusyuknya mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, tak terasa air mata Rasulullah mengalir bercucuran.

Rasulullah juga pernah menangis saat menjenguk Sa'ad bin 'Ubadah sakit keras. Ketika itu, Rasulullan menjenguk dengan ditemani Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud.

Saat beliau masuk, Sa'ad sudah dikerubungi oleh keluarganya. Lalu, beliau berkata, "Apakah ia sudah meninggal?" Mereka menjawab, "Belum, wahai Rasulullah." Rasulullah pun menangis. Dan, ketika itu, mereka pun ikut menangis.

Yang tak kalah membuat Rasulullah sedih tatkala berziarah ke makam ibunya. Ketika itu, Rasulullah menangis dan orang di sekitarnya ikut menangis. Setelah itu, beliau bersabda:

"Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampunan untuknya (Ibuku), tetapi aku tidak dibenarkan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi ke kuburnya dan Ia mengizinkannya. Maka berziarahlah ke kuburnya kerana dapat mengingatkan pada kematian. "

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template