Thursday, May 19, 2011

Rahsia ubun-ubun disebut dalam Al-Quran

HHRS 2.0 - Gambaran otak manusia bahagian depan yang disebut Allah dalam Al-Quran Al-Karim dengan kata Nashiyah (ubun-ubun). Al-Quran menyifatkan kata Nashiyah dengan kata kadzibah khathi'ah (berdusta, yang bersalah). Allah berfirman, "(Iaitu) ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka." (Al-'Alaq: 16). Bagaimana mungkin ubun-ubun disebut berdusta sedangkan ia tidak berbicara? Dan bagaimana mungkin ia disebut derhaka sedangkan ia tidak berbuat salah?

Prof. Muhammad Yusuf Sakr memaparkan bahawa tugas bahagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang. "Kalau seseorang itu hendak berbohong, maka keputusan diambil di frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubunnya. Begitu juga, kalau seseorang itu hendak berbuat salah, maka keputusan juga terjadi di ubun-ubun. "

Kemudian ia memaparkan masalah ini menurut beberapa pakar ahli. Di antaranya adalah Prof. Keith L More yang menegaskan bahawa ubun-ubun merupakan penanggungjawab atas pertimbangan-pertimbangan yang tertinggi dan pengarah perilaku manusia. Sementara organ tubuh hanya patuh yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil di ubun-ubun.

Dengan mempelajari susunan organ bahagian atas dahi, maka didapati bahawa ia terdiri dari salah satu tulang tengkorak yang disebut frontal bone. Tugas tulang ini adalah melindungi salah satu cuping otak yang disebut frontal lobe. Di dalamnya terdapat sejumlah pusat neorotis yang berbeza dari segi tempat dan fungsinya.

Lapisan depan merupakan bahagian terbesar dari frontal lobe, dan tugasnya berkaitan dengan pembentukan keperibadian individu. Ia dianggap sebagai pusat tertinggi di antara pusat-pusat tumpuan, berfikir, dan memori. Ia memainkan peranan yang berstruktur bagi kedalaman sensasi individu, dan ia mempunyai pengaruh dalam menentukan inisiasi dan kognisi.

Lapisan ini berada tepat di belakang dahi. Maksudnya, ia bersembunyi di dalam ubun-ubun. Dengan demikian, lapisan depan itulah yang mengarahkan sebahagian tindakan manusia yang menunjukkan keperibadiannya seperti kejujuran dan kebohongan, kebenaran dan kesalahan, dan seterusnya. Bahagian inilah yang membezakan di antara sifat-sifat tersebut, dan juga memotivasi seseorang untuk bernisiatif melakukan kebaikan atau kejahatan.

Ketika Prof. Keith L Moore melansir kajian bersama kami seputar mukjizat ilmiah dalam ubun-ubun pada semintar antarabangsa di Kaherah, ia tidak hanya bercakap tentang fungsi frontal lobe dalam otak (ubun-ubun) manusia. Bahkan, perbincangan merembet kepada fungsi ubun-ubun pada otak haiwan dengan pelbagai jenis. Ia menunjukkan beberapa gambar frontal lobe sejumlah haiwan seraya menyatakan, "Penyelidikan komparatif terhadap anatomi manusia dan haiwan menunjukkan kesamaan fungsi ubun-ubun.
Ternyata, ubun-ubun merupakan pusat kawalan dan pengarauh pada manusia, sekaligus pada haiwan yang mempunyai otak. Seketika itu, kenyataan Prof. Keith mengingatkan saya tentang firman Allah, "Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. "(Hud: 56)

Beberapa hadis Nabi SAW yang bericara tentang ubun-ubun, seperti doa Nabi SAW, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki-Mu dan anak hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku ada di tangan-Mu ... "

Juga seperti doa Nabi SAW, "Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan setiap sesuatu yang Engkau pegang ubun-ubunnya ..."

Juga seperti sabda Nabi SAW, "Kuda itu diikatkan kebaikan pada ubun-ubunnya, hingga ke hari Kiamat."

Apabila kita menyandingkan makna nas-nas di atas, maka kita membuat kesimpulan bahawa ubun-ubun merupakan pusat kawalan dan kawalan perilaku manusia, dan juga perilaku haiwan. 

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template