Sunday, May 22, 2011

Peringatan kepada pemimpin zalim, rasuah, menindas rakyat !!!
Allah Ta’ala berfirman,
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ
Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan amal yang mereka lakukan” (QS Al An’am:129).


ustadzaris.com - Tentang makna 'nuwalli' yang ada dalam ayat di atas ada empat pendapat ahli tafsir.

Pertama, Kami jadikan sebahagian orang yang zalim sebagai kekasih bagi sebahagian yang lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh Said dari Qatadah.

Kedua, Sesetengah orang yang zalim itu kami jadikan mengiringi yang lain di neraka, disebabkan amal yang mereka lakukan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Qatadah.

Ketiga, Kami jadikan orang yang zalim sebagai penguasa bagi yang lain. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Zaid.

Keempat, Kami pasrahkan sebahagian orang yang zalim kepada yang lain dalam artian tidak kami tolong. Pendapat ini disebutkan oleh al Mawardi.

Sedangkan yang di maksud dengan 'amal' dalam ayat di atas adalah berbagai bentuk maksiat (Zadul Masir fi 'Ilmi Tafsir karya Ibnul Jauzi 3 / 124, cetakan ketiga Al Maktab Al Islamy tahun 1984/1404).

Ibnu 'Asyur berkata,

"Ayat tersebut boleh difahami merangkumi seluruh orang yang zalim. Sehingga ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah akan menjadikan seorang yang zalim akan dikuasai dan dizalimi oleh orang selainnya. Inilah tafsiran yang diberikan oleh Abdullah bin Az-Zubair, salah seorang Sahabat Nabi, saat beliau berkuasa di Mekah. Ketika Ibnu Zubair mendengar bahawa Abdul Malik bin Marwan membunuh 'Amr bin Said al Asydaq selepas' Amr memberontak terhadap Abdul Malik, beliau naik ke atas mimbar. Di sana Ibnu Az-Zubair berkata,
"Ketahuilah bahawa Ibnu Zarqa'-iaitu Abdul Malik bin Marwan. Marwan diberi gelaran Azraq dan Zarqa 'yang bererti biru kerana kedua-dua matanya berwarna biru-telah membunuh Lathim Syaithan (orang yang ditampar oleh syaitan iaitu' Amr bin Said) "kemudian Ibnu Zubair membaca ayat di atas.
Lathim Syaithon adalah gelaran ejekan yang diberikan untuk Amr bin Said disebabkan dua hujung mulutnya tidak simetris. Banyak pihak yang mengatakan bahawa hal itu disebabkan syaitan pernah menamparnya.

Oleh kerana itu, ada orang yang mengatakan bahawa jika orang yang zalim itu tidak menghentikan kezalimannya maka dia akan ditindas oleh orang yang zalim yang lain.

Fakhruddin Ar-Razi mengatakan,

"Jika rakyat ingin terbebas dari penguasa yang zalim, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan" (Tafsir At Tahrir wat Tanwir karya Ibnu Asyur 8 / 74 cetakan Dar Tunisiah 1984).

Dalam Tafsirnya yang setengahnya telah dikutip oleh Ibnu Asyur di atas, Ar-Razi mengatakan, "Ayat di atas adalah dalil yang menunjukkan jika rakyat negara itu zalim (baca: gemar maksiat, rasuah dll) maka Allah akan mengangkat untuk mereka penguasa yang zalim seperti mereka . Jika mereka ingin bebas dari kezaliman penguasa yang zalim maka hendaknya mereka juga meninggalkan maksiat yang mereka lakukan.

"Ayat di atas juga menunjukkan bahawa di tengah-tengah suatu komuniti manusia harus ada yang menjadi penguasa. Jika Allah tidak membiarkan orang-orang yang zalim tanpa pemimpin meski juga sesama orang yang zalim maka tentu Allah tidak akan membiarkan orang-orang soleh tanpa pemimpin yang mendorong rakyatnya agar semakin soleh.
Ali bin Abi Thalib berkata,
لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر ، فأنكروا قوله : أو جائر فقال : نعم
يؤمن السبيل ، ويمكن من إقامة الصلوات ، وحج البيت .


"Tidaklah baik bagi suatu masyarakat jika tanpa pemimpin, baik dia adalah orang yang soleh ataupun orang yang zalim".

Ada yang menyanggah beliau berkaitan dengan kalimat 'ataupun orang yang zalim'. Ali menjelaskan,

"Memang dengan sebab penguasa yang zalim jalan-jalan terasa aman, rakyat boleh dengan tenang mengerjakan solat dan berhaji ke Kaabah"

(Tafsir Al Kabir wa Mafatih Al-Ghaib karya Muhammad ar Razi 13/204 cetakan Dar al Fikr 1981/1401).

Sudahkah kita semua bertaubat dan meninggalkan pelbagai bentuk maksiat dan kezaliman hingga Allah datangkan pemimpin yang adil?

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template