Sunday, February 13, 2011

Provinsi Belgorod di Rusia haramkan hari kekasih

Bagaimana di Malaysiai?, tidak adakah larangan keras sebegitu terhadap perimis-perimis pusat hiburan mengajurkan sambutan hari kekasih.

Pemerintah di Provinsi Belgorod menyerukan agar institusi pendidikan seperti sekolah dan juga institusi kerajaan tidak merayakan sambutan hari Kekasih di mana beliau menyifatkan fenomena itu bukan menyihatkan. Gereja Ortodox Rusia mengalu-alukan larangan Hari Valentine di Rusia.

Kelab-kelab malam dan pusat hiburan lain di provinsi yang terletak 600 kilometer dari selatan kota Moskow juga diminta untuk tidak merayakan hari kekasih tanggal 14 Februari nanti. Pemerintah Provinsi Grigory Bolotnikov hal tersebut dilakukan adalah untuk menjaga kerohanian.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template